• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Aktualne formy aktywizacji

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych PUP Ostrzeszów - Szkolenia 2017-01-16 2017-11-30 zobacz
Nabór wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PUP Ostrzeszów 8 Wyposażenie/ Doposażenie stanowiska pracy 2017-01-16 2017-01-27 zobacz
Nabór wniosków w sprawie organizowania prac interwencyjnych PUP Ostrzeszów 30 Prace interwencyjne 2017-01-16 2017-02-28 zobacz
Nabór wniosków o przyznanie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia PUP Ostrzeszów 10 Refundacja wynagrodzeń i składek za bezrobotnego do 30 r.ż 2017-01-16 2017-01-27 zobacz
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu PUP Ostrzeszów 17 Staże 2017-01-16 2017-01-27 zobacz
Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie dział. gospodarczej dla bezrobotnych PUP Ostrzeszów 10 Środki na podjęcie działalności gospodarczej 2017-01-16 2017-01-27 zobacz
Porada grupowa "Przygotowanie i rozmowa kwalifikacyjna" PUP Ostrzeszów 16 Porady grupowe 2017-03-21 2017-03-21 zobacz
Porada grupowa "Jestem aktywny - metody i techniki szukania pracy" PUP Ostrzeszów 16 Porady grupowe 2017-03-28 2017-03-28 zobacz
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Paweł Cichosz 2015-05-18 17:00-
Odwiedziny: 168376 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl