• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ostrzeszów

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  ABC pracodawców i przedsiębiorców

  Mając na uwadze lepszą współpracę pod względem realizacji zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy, uprzejmie prosimy o umożliwienie osobom zainteresowanym podjęciem pracy w Państwa Firmie osobistego kontaktu z Państwem, celem uczestnictwa we wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej.

  PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:
   • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną

   • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

  Prosimy o szczegółowe uzupełnienie druku zgłoszenie oferty pracy, które umożliwi kierowanie wyłącznie osób spełniających Państwa oczekiwania oraz o podanie imienia i nazwiska osoby, z którą powinni kontaktować się kierowani na rozmowę kandydaci do pracy w Państwa Firmie.

  Przypominamy o konieczności poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

  Szczegółowe informacje
  adres: ul. Przemysłowa 7
  63-500 Ostrzeszów
  pokój nr: 203, 209
  nr tel.: 62 732 07 90 wew. 203 lub 209

   

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat:

  Utworzono: 2012-08-02 08:30 | Redagował: Paweł Cichosz 2015-12-14 08:41-
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 17337

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl